ScaleUp Champions

SCALE-UP CHAMPIONS
Escalar empreses innovadors en tota la UE

No. 871.877; Convocatòria: H2020-ICT-2019-2
Període d’implementació: 2019.12.01 – 2021.11.30

Les incubadores de startups tenen un paper significant en ajudar les startups a Europa a créixer i escalar. Una incubadora és una eina per reduir les possibilitats de fracàs en les primeres fases de la startup, i tenen un gran impacte en l’ecosistema de la startup i els seus actors participants. Tot i que les incubadores tenen in paper cada vegada més important en donar suport a les etapes inicials de les startups amb les necessitats bàsiques del desenvolupament d’una empresa, estan fallant constantment en la provisió de serveis que són necessaris perquè les empreses creixin i es globalitzin.

Després del suport i la iniciativa de la Comissió Europea, Scale-up Champions té com a objectiu connectar diferents ecosistemes europeus de startups de tecnologia i donar suport a activitats transfrontereres per estandarditzar les rutes de creixement a Europa. A més de donar serveis que podrien ser ampliamente utilitzats entre totes les incubadores inclús després de la finanlització del projecte.

Coordinador del Projecte:
Poznan Science and Technology Park (PPNT), Poland

Socis:
Tots els socis dels projectes són incubadores connectades amb universitats i parcs científics i tecnològics:

  • Universitat Tècnica de Dinamarca (Skylab), Dinamarca
  • Parc de Ciència i Tecnologia de Kauno (Kaunas STP), Lituània
  • Fundació Tallinn Science Park Tehnopol (Tehnopol), Estònia
  • Fundació Privada Parc d’Innovació Tecnològica i Empresarial (La Salle Technova), Espanya

Pressupost de l’subsidi:
333.591,25 €

Màxima quantitat subvencionable:
333.591,25 €

Referència de regulacions:
Reglament (UE) no 1291/2013 de Parlament Europeu i de Consell, de 11 de desembre de 2013, pel qual s’estableix Horitzó 2020: el Programa marc de recerca i innovació (2014-2020) i es deroga la Decisió no 1982 / 2006 / CE. (Diari Oficial de la Unió Europea L347 de 20 de desembre de 2013)

Procediment de concessió:
Convocatòria oberta per al 2018.10.16
(Trucar a ICT-33-2019)

Persona de contacte:
Alessandra Giglio Hirtenkauf
Telèfon: +34 932 90 2404
Correu electrònic: alessandragiglio.h@technovabarcelona.org