Training

Programa dissenyat per ajudar a les empreses tecnològiques a maximitzar el seu valor a partir de l’experiència d’altres emprenedors internacionals.

Aquest programa ha de servir a les empreses per:

  • Afrontar un procés de creixement o internacionalització
  • Identificar punts forts i febles de l’empresa
  • Preparant-se per un procés d’inversió, tant local com internacional

El programa consta de 3 blocs formatius